Terms and conditions

 • 1.ในการลงทะเบียน

  ในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง และคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ หากตรวจสอบในภายหลังทราบว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ทางHappyberryshop.com มีสิทธิในการระงับการให้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 2.ผู้ใช้บริการเข้าใจ

  ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่า ระบบสำเร็จรูปนี้อาจเกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นได้(BUG) และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้ให้บริการ

 • 3.การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

  การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

 • 4.การใช้คุกกี้ (Cookies)

  การใช้คุกกี้ (Cookies) คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ Happyberryshop.com ส่ง ไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้ Happyberryshop.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Happyberryshop.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Happyberryshop.com ต่อไป

SCROLL UP
error: Content is protected !!